ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η σωστή προεπεμβατική αξιολόγηση αποτελεί βασική προυπόθεση μιάς επιτυχημένης επέμβασης. Έτσι λοιπόν:

1.Αξιολογούμε το τύπο, το μέγεθος και  την εντόπιση της βλάβης, προηγούμενη θεραπεία και την ανάγκη ή όχι ιστολογικής εξέτασης.

2.Εξηγούμε στον ασθενή τη διαδικασία και τις εναλλακτικές επιλογές αν υπάρχουν. Ενημερώνουμε για την πιθανότητα επιπλοκών όπως αιμορραγία, λοίμωξη και σχηματισμό υπερτροφικής ουλής.

3.Καθησυχάζουμε τον ασθενή και τον κάνουμε να αισθάνεται άνετα και χαλαρά.Σημειώνουνε την ανάγκη, αν υπάρχει, συνοδού για την επιστροφή στο σπίτι.

4.Εξετάζουμε την κατάσταση υγείας και κυρίως προβλήματα όπως στεφανιαία νόσος, διαβήτης και υπέρταση. Ασθενείς με βηματοδότη χρειάζονται προσοχή αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε διαθερμοπηξία.

5.Το ατομικό αναμνηστικό μας δίνει πληροφορίες για προηγούμενες επεμβάσεις, ηπατίτιδα B ή C, ερπητικές λοιμώξεις, HIV.

6.Η γνώση των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής είναι απαραίτητη ιδιαίτερα στην περίπτωση λήψης ασπιρίνης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και αντιπηκτικών.

7. Το κοινωνικό ιστορικό έχει σημασία αν ο ασθενής καπνίζει ή καταναλώνει σημαντική ποσότητα αλκοόλ. Ενημερώνουμε για το χρόνο κοπής των ραμάτων, τη χρήση επουλωτικών και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.