ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας


Παντελής Αρώνης
Τηλ. Ιατρείου: 210 973 1285
Τηλ. Νοσ.: 210 746 4184
Κιν.: 698 352 5117
Email: pantelisaronis@yahoo.gr

Αικατερίνη Τασιοπούλου
Τηλ. Ιατρείου:
210 973 1225
Κιν.: 697 445 9299
Email:  katerinatasiopoulou@yahoo.gr

Ώρες λειτουργίας:
Αρώνης Π.: Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη 17:30 – 20:30

Τασιοπούλου Κ.:Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 9:00 – 13:00
Δευτέρα -Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 17:00 – 21:00

Σαββάτο & Κυριακή: Κλειστά