ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

Η θεωρία των LASER υπήρχε πριν απο αυτά. Ο Albert Einstein απο το 1917 με τις μελέτες του έβαλε τη βάση του μηχανισμού των LASER.

Σήμερα η μεγάλη πλυθώρα των μηχανημάτων και των τεχνολογιών μα δίνει άπειρες δυνατότητες και εφαρμογές.