Διαθερμοπηξία ηλεκτροκαυτηρίαση

Πολλαπλές εφαρμογές καταστροφής και αφαίρεσης βλαβών του δέρματος με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.