Υπέρηχο για τις λευκές τρίχες (Applisonix)

Η έλλειψη χρωστικής στις λευκές τρίχες καθιστούν την αντιμετώπισή τους προβληματική. Η παλιά γνωστή ηλεκτρόλυση είναι κάποια επιλογή με την επώδυνη διαδικασία και τον κίνδυνο δημιουργία ουλής.
Χρήσιμο εργαλείο τα τελευταία χρόνια η συσκευή υπερήχων που με ανώδυνο τρόπο αντιμετωπίζει το πρόβλημα.