Τοπική θεραπεία ακμής

Η τοπική θεραπεία της ακμής για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι συνεχής. Έχει μεγάλη σημασία η τήρηση ενός καθημερινού προγράμματος φροντίδας του προσώπου. Δείτε το παρακάτω video με οδηγίες χρήσης