Νήματα ανάρτησης

Οι αλλαγές του δέρματος, ιδιαίτερα του προσώπου, που σχετίζονται με την ηλικία και τη βαρύτητα δύσκολα αντιμετωπίζονται με μη χειρουργικές μεθόδους.

Υπάρχουν όμως επιλογές που στο μέτρο του δυνατού μπορούν να σταθούν απεναντί τους.

Μιά απο αυτές είναι τα απορροφήσιμα νήματα Aptos και η τεχνική linea όπως φαίνεται διαγραμματικά στο παρακάτω video