ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο ιατρείο κάνουμε ότι μπορούμε να διαφύλαξουμε την υγεία των ασθενών και του προσωπικού. Δείτε παρακάτω ένα μικρό δείγμα των μέσων.