Πρόβλεψη θεραπευτικής ανταπόκρισης

Σήμερα με την βοήθεια των βιολογικών παραγόντων υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές επιλογές στην ψωρίαση, και συνεχώς αναπτύσονται νέες.

Ταυτόχρονα έχουμε και συστήματα που προβλέπουν ποιοι ασθενείς θα ανταποκριθούν καλύτερα σε ποια θεραπεία.

Όπως η συσκευή αυτή minderahealth.com  που αφού τοποθετηθεί στο δέρμα για πέντε λεπτά μετρά περίπου 7000 βιοδείκτες.